A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leon BEEK

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Leon BEEK
7 maart 1893 te Amsterdam
15 augustus 1944 in het duingebied bij Overveen (gem. Bloemendaal)
gehuwd
geen
personeelschef te Amsterdam
grafkuil I (gedenksteen 4)
12
Res. majoor 18 R.I. Hij gaf zijn leven voor het vaderland.

Leon Beek werkte als personeelschef bij NV Magazijn De Bijenkorf in Amsterdam en woonde aan Koningslaan 24 in Bussum. Als reserve-majoor der Infanterie sloot hij zich in 1940 aan bij het Legioen Oud-Frontstrijders, dat in 1941 fuseerde met de Ordedienst. Beek hield zich bezig met spionage-activiteiten; door zijn enorme zwijgzaamheid waren details later aan anderen onbekend. Als gemengd-gehuwde jood kreeg Beek in de loop van de oorlog te maken met anti-joodse maatregelen. Op 26 januari 1943 werd hij in zijn woning door twee leden van de Sipo gearresteerd en overgebracht naar Amsterdam. Na een verblijf van enkele maanden in het Oranjehotel in Scheveningen, werd hij – waarschijnlijk na een korte tijd in kamp Vught – naar de strafcel in kamp Westerbork vervoerd. Een joodse kamparts verklaarde na de oorlog dat Beek hier contact had met enkele personen (onder wie een marechaussee) die zich bezighielden met het treffen van maatregelen voor de tijd na de Duitse bezetting: Beek zou in de overgangsperiode als tijdelijk commandant optreden. Nadat hij en enkele joodse medegevangenen vergeefs hadden gepoogd te ontsnappen, werd hij overgeplaatst naar het HvB-Assen en hierna voor een uitgebreider onderzoek overgebracht naar de Sipo-Aussendienststelle in Amsterdam. Op 15 augustus 1944 werd hij in het duingebied bij Overveen gefusilleerd.