A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Henricus Gerhardus VAN BROEKHUIJSEN

naam :
geboren :
overleden :
burg. staat :
geloof :
beroep :
vindplaats :
grafvak :
graftekst :

Henricus Gerhardus VAN BROEKHUIJSEN
4 december 1919 te Zutphen
14 april 1945 te Amsterdam
ongehuwd
rooms-katholiek
typist te IJmuiden; hulp-commies te Nispen
grafkuil EE (gedenksteen 3)
4
Koerier-seiner technische afdeling B.S. te Velsen. Hij ruste in vrede

Hein van Broekhuijsen vocht tijdens de meidagen in 1940 op de Grebbeberg. Na de capitulatie was hij tot mei 1941 in de Opbouwdienst, waarna hij een aanstelling kreeg als typist bij Rijkswaterstaat in IJmuiden. In die functie kopieerde hij illegaal bouwtekeningen van de verdedigingswerken van de Festung IJmuiden. Sedert februari 1942 werkte hij als hulp-commies bij ’s Rijks belastingen (invoerrechten en accijnzen) in Nispen. Toen hij zich in mei 1943 moest melden voor terugvoering in krijgsgevangenschap, weigerde hij en dook onder: eerst in Bloemendaal, daarna bij zijn ouders in Zutphen. In april 1944 lukte het hem bij ’s Rijks belastingen in Haarlem een baan te krijgen in de buitendienst in Overveen. Vanaf oktober 1944 was hij – met zijn tweelingbroer Arnoldus J. (Nol) en zuster C.H.J. (To) van Broekhuijsen samenwonend op Lijsterlaan 4 in IJmuiden – als koerier en seiner van de technische afdeling betrokken bij het inlichtingenwerk van het BS-Commando Vesting IJmuiden/Velsen. Samen met Nol bouwde hij kristalontvangers. Als gevolg van verraad werden zij, samen met de verloofde van Nol, op 16 februari 1945 door de Sipo thuis gearresteerd. Tijdens een huiszoeking werden gedeelten van niet-afgewerkte tekeningen aangetroffen. Beide broers werden ingesloten in het HvB-Weteringschans in Amsterdam. Nol verbleef tot de bevrijding in gevangenschap; Hein werd op 14 april 1945 gefusilleerd.